Bewegend leren

Zes redenen voor dans in het primair onderwijs

Dans in het primair onderwijs

Dans moet, want dans doet goed!
Zes redenen voor dans in het primair onderwijs.

Er zijn ontelbaar veel redenen om te zorgen voor een vaste plek voor dans in het primair onderwijs. Hieronder geef ik je er zes.

 1. Dans in het primair onderwijs activeert de hersenen! Bij lang stilzitten gaan de hersenen in ruststand. Bij beweging worden de hersenen actiever, En die hersenactiviteit is hard nodig om nieuwe verbindingen te maken, om de leertijd effectief te laten verlopen en om de kinderen bij de les te houden. Dus dans! (Door dansen actievere hersenen, door actieve hersenen effectievere leertijd.)

  Brain benefits exercise
  Brain benefits exercise
  Meer hersenactiviteit door activiteiten
 2. Dans in het primair onderwijs komt tegemoet aan de natuurlijke bewegingsdrang van Het Jonge Kind. Waar kinderen in het dagelijks leven in de klas vaak last hebben van hun (teveel??? aan) beweeglijkheid, laat ik de kinderen die energie en bewegingsdrang juist volledig inzetten om tot een goed dansresultaat te komen. Hierdoor leren deze kinderen dat die (natuurlijke!) bewegingsdrang die vaak wordt gezien als last, ook gezien kan worden als je kracht! (Bij het vak dans is beweeglijkheid je kracht.)
 3. Dans in het primair onderwijs brengt het onderwijs, de leerling en de leerkracht in beweging. Niet alleen door letterlijk samen te bewegen. Maar ook doordat zowel leerkracht als leerling emotioneel wordt geraakt door de muziek en beweging die met dansles gepaard gaan en daarmee van binnen bewogen zullen zijn. Dans in het primair onderwijs brengt het leerproces van leerkracht én leerling op gang. Doordat ze samen in beweging komen, soms dezelfde richting op bewegen, soms juist tegenovergesteld. En tot slot brengt dans het onderwijs in beweging, doordat leerkracht en leerling samen fysieke beweeglijkheid als iets positiefs gaan zien. Als iets om te koesteren. (Dans is beweging in de breedste zin van het woord.)
 4. Dans leert kinderen zich te uiten, op een andere manier dan verbaal. Kinderen die zich niet goed kunnen uiten via woorden, kunnen daarmee vastlopen in het sociale verkeer. Door te dansen op muziek, beleven ze verschillende emoties, dansen ze verschillende emoties, zien ze verschillende manieren om emoties te verbeelden bij de anderen. Krijgen ze andere ideeën en suggesties aangereikt om zich te uiten. Fijne bijkomstigheid is dat kinderen ervaren dat ze ergens goed in zijn, wat hun eigenwaarde verhoogt. Want dansen kan iedereen! (Door dans en muziek anders leren omgaan met emoties, betere emotionele balans.)
 5. Dans leert kinderen creatief te denken en open te staan voor andere ideeën. Oplossingen te bedenken voor problemen. Wat kun je doen als iemand het eng vindt om te dansen? Hoe los je het op als je twee aan twee wilt dansen, maar er blijft 1 iemand over? Is het erg wanneer niet iedereen hetzelfde doet? Mag ieder kind anders dansen, mag elk kind anders zijn, zichzelf zijn? (Dansen zet aan tot creatief denken en open staan voor anderen.)

  Studio de Mol, Miranda Molhoek, in actie als vakdocent basisschool Alkmaar
  Leerlingen en leerkracht bewogen door dans in het primair onderwijs
 6. Dans leert Het Jonge Kind basale vaardigheden die een goede basis leggen voor begripsvorming uit het taal- en rekenonderwijs. De lichaamsdelen waarmee wordt gedanst, de hoogtelagen waarin wordt gedanst, de richtingen waarin je danst, de structuur waarin je danst (rij, kring, twee aan twee, treintje etc.), de kracht waarmee je danst en ga zo maar door. Begrippen als hoog, laag, snel, langzaam, sterk, slap, maar ook hoger, lager, sneller enzovoorts worden allemaal doorleeft tijdens een (goede) dansles. En tijdens een Taal- en Rekendans les worden deze begrippen -en ook heel veel andere woorden en begrippen- zelfs benoemd, gezongen, berijmd, uitgebeeld en teruggevraagd. (Dans als leermiddel.) Meer weten over Taal- en Rekendans? Lees hier

Ik kan nog wel 100 redenen bedenken waarom ik vind dat dans een stevige plek verdient in het primair onderwijs.

Nadat ik afstudeerde aan Codarts als dansdocent ben ik een eigen bedrijf begonnen. Onder de naam Studio de Mol; voor dans en educatie op elke locatie, verzorg ik educatieve, creatieve en kunstzinnige danslessen voor zeer diverse opdrachtgevers. Deze danslessen kunnen vallen onder danseducatie, waarbij dans wordt gezien als kunstvak. Maar ik geef ook lessen waarbij dans wordt ingezet als leermiddel. Deze lessen heten Taal- en Rekendanslessen. Omdat ik mijn eigen kinderen zag worstelen met het stilzitten in het onderwijs ben ik op onderzoek uitgegaan om te ontdekken of leren ook anders kan dan zittend. Dat leidde mij naar Den Haag, waar ik de  opleiding tot Taaldans en Rekendans docent ben gaan doen. Bij deze lessen word het vak dans in het primair onderwijs ingezet als leermiddel om de SLO leerdoelen te bereiken op een prettige en  beweeglijke manier die goed past bij de natuurlijke bewegingsdrang van Het Jonge Kind. Het kind profiteert zo van alle voordelen van dans, dus de hierboven genoemde zes, en alle andere niet genoemde redenen! De leerkracht profiteert van wederzijdse kennisoverdracht, inspiratie en werkdrukverlaging.  De school profiteert van alle (bewezen) effecten van bewegend leren, van betere toetsresultaten en van de verminderde druk op de leerkracht. De ouders tot slot profiteren van blijere kinderen, betere resultaten en ze tonen een grotere betrokkenheid bij de school. Als dat geen win-win-win situatie is!
Inmiddels is het mijn missie om het primair onderwijs ervan te overtuigen dat het mogelijk is om het dagelijks onderwijs nóg beter te laten aansluiten op de natuurlijke behoeften en beweeglijkheid van HJK, zonder daarbij concessies te hoeven doen op het gebied van onderwijsdoelen en werkdruk.

En? Heeft jouw school al dans op school? Heb je hulp nodig of wil je meer weten? Neem contact op.

Studio de Mol, Miranda Molhoek

 

 

Dit artikel is geschreven door Miranda Molhoek.
Dansondernemer, dansende vrouw, dansende moeder en trotse eigenaar van Studio de Mol:
een pop-up dansschool voor dans en educatie op elke locatie.
T
aal- en Rekendans, Vakdocent dans, Cultuurcoach dans, Sámen Peuterdansen,
Deskundigheidsbevordering kinderopvang/p.o., Specialist Dans en HJK

 

 

 

 

1 Reactie

 1. Mooi beschreven Miranda. En helemaal mee eens! Mooi idd de emotionele nieuwe verbondenheid die ontstaat na enkele danslessen. En de meerwaarde van momenten van fysiek contact in de groep die je als docent organiseert (dat fysieke contact ‘sterft uit’ lijkt het wel, dat moet ik kinderen weer leren!).
  En gister heel mooi met leerlingen van groep 7/8 uitgepuzzeld wat ‘met de klok mee’ nu eigenlijk was.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *