Bewegend leren, Rekendans

Wat is Rekendans?

Gaat Rekendans® over getallen?(Pixabay)

Bewegend leren met peuters, kleuters en groep 3 is mijn vak.
Ik gebruik mijn oorspronkelijke vak Dans als leermiddel en ik gebruik de methode Taaldans® en Rekendans® van grondlegster Lenneke Gentle. In mijn lessen bewegen we niet alleen heel veel, we werken ook op muziek en we maken uitbundig gebruik van spel en zang. Toen ik als dansdocent én bezorgde ouder van een kleuter, op zoek ging naar een manier om de leerdoelen voor peuters en kleuters (en later groep 3) om te zetten naar bewegingslessen, kwam ik bij de opleiding tot Taaldans® en Rekendans® docent terecht in Den Haag. Vandaag leg ik je uit wat Rekendans® nu eigenlijk is.

Wat is Rekendans® niet?
Rekendans® is niet het dansen van sommen, het uitbeelden van getallen, of het drie keer springen bij de drie. Dat is een veel te eenvoudige voorstelling van zaken en tegelijkertijd ook een brug te ver. Waar wij als volwassenen aan denken bij het woord rekenen is iets heel anders, of eigenlijk is dat het ‘volgende station’, in vergelijking met waar peuters en kleuters aan werken bij ‘rekenen’.

Rekendans® met groep 1-2

Wat is Rekendans® wel?
Bij peuters kun je bijvoorbeeld denken aan het werken over de dagindeling. We zijn aan het slapen, wat komt er daarna? (Leerdoel  Rekenen-Wiskunde pre-fase. Meten: verkennen van de indeling en het verloop van de dag & navertellen van gebeurtenissen in de juiste volgorde).  We kunnen werken over het herkennen van de vormen driehoek, vierkant, cirkel (Leerdoel Rekenen-Wiskunde pre-fase. Meetkunde: onderzoeken van en sorteren op basis van eigenschappen & onderscheiden en benoemen van meetkundige vormen) ). Of we zijn bezig met het beleven van patronen met je lijf. Kun je lopen over deze kronkellijn? Kun je ook je arm laten kronkelen of je hele lijf? En kun je daar misschien ook dit liedje over zingen? Kom beweeg en zing maar mee? (Leerdoel Rekenen-Wiskunde pre-fase. Meetkunde: oriënteren in de ruimte & construeren: namaken en spelen met patronen.)
Bij kleuters is het niet heel erg anders alleen behandel je dan wellicht meer vormen, vraag je hen zelf de juiste volgorde aan te geven aan de dagindeling (ik werk dan met materialen of met grote platen). Verder zingen en dansen we met de kinderen bij Taaldans® en Rekendans® ook over de kleuren, plaatsbepalingen in de ruimte (dichtbij, ver weg), hoeveelheden (veel, weinig, meer, minder) en nog heel veel meer. 

Rekendans® in groep 3
Rekendans aan groep 3
Bij groep 3 kun je weer aan heel andere zaken denken. Tellen met sprongen komt voorbij. De vriendjes van 10 worden uitgedanst. Maar ook allerlei elementen van bijvoorbeeld de klok en klokkijken komen aan bod. De grote wijzer, de kleine wijzer, welke kant draaien deze op, welke wijzer draait sneller. Wat is er anders aan een horloge dan aan een grote muurklok? En hoe laat is het en waaraan kun je dat aflezen? Bij Rekendans® is de les altijd maatwerk voor díe specifieke groep. Dat maakt dat alle leerdoelen uit het rekengebied die voor deze groep van belang zijn , door mij kunnen worden omgezet in een bewegend leren les aan groep 3.

 

Waarom de lessen officieel Taaldans® en Rekendans® lessen heten.
Taal- en Rekendans is in het allerbegin ontwikkeld voor groep 0-1-2. In deze groepen lopen de leerdoelen voor rekenen en taal nog heel erg door elkaar. Zo moeten de kinderen de kleuren bijvoorbeeld leren kennen en herkennen. En als ze dan kunnen benoemen (als hun actieve woordenschat is vergroot), pas dan kunnen ze voorwerpen gaan sorteren op kleur. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de vormen. Pas als je geleerd hebt wat een driehoek, vierkant of rechthoek is, pas dan kun je de vormen sorteren of op een bepaalde volgorde leggen. Het leren van de woorden ‘rood, groen, geel, zwart’ (en meer) en het leren van de woorden ‘driehoek, rechthoek, vierkant’ valt onder de taaldoelen aan het jonge kind (zoals beschreven door de SLO). Het herkennen van vormen en kleuren, het kunnen sorteren en er patronen mee maken valt dan weer onder de rekendoelen van de SLO voor het jonge kind. Zo zie je maar dat rekenen en taal bij het onderwijs aan de allerkleinsten niet goed uit elkaar is te halen. Je kúnt geen ‘rekenles’ geven zonder aan woordenschat te werken. Je kunt bijna niet aan woordenschat werken zonder het rekengebied te raken. Daarom heten de creatieve lessen bewegend leren aan HJK die ik geef Taaldans® en Rekendans® lessen!

Andere artikelen die je misschien interessant vindt:
https://www.studiodemol.nl/zes-redenen-voor-dans-in-het-primair-onderwijs/
https://www.studiodemol.nl/dans-is-niet-leuk-4-mythes-dans/

Is Rekendans® wellicht iets voor bij jouw op het kinderdagverblijf of school? Claim dan jouw plek voor het volgende schooljaar. Een eerste vrijblijvende informatieve afspraak maak je hier: https://www.studiodemol.nl/contact/

 

Miranda Molhoek
Studio De Mol | Bewegend leren met HJK

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *