Wat is Taaldans en Rekendans?

Fotograaf Emil de Jong, Kijklens.

TAALDANS EN REKENDANS STUDIO DE MOLTaaldans en Rekendans: wekelijkse lessen van 45 minuten op uw locatie, gericht op het jonge kind. Bewegend, dansend, zingend, rijmend en spelend aan de slag met alle mogelijke onderwijsdoelen (SLO) zoals bijvoorbeeld het vergroten van de woordenschat. Ook doelen uit het rekengebied kunnen aan bod komen, zoals bijvoorbeeld rekenkunde, meetkunde, rekentaal.

De bevoegde Taal- en Rekendans docent draagt er zorg voor dat de te behalen leerdoelen (*) worden beleeft, gedanst, uitgebeeld, gezongen en benoemt. Dat resulteert in actieve en creatieve taal- en rekenlessen, waarin de natuurlijke bewegelijkheid van het jonge kind wordt ingezet als zijn kracht. Er wordt elke les gewerkt aan luisterhouding, klankontwikkeling, rijm en ritme, en de ontwikkeling van zowel de passieve als de actieve woordenschat.

Alle lessen Taal- en Rekendans zijn maatwerk.
(*) De te behalen leerdoelen voor uw specifieke groep worden aangegeven door u als leid(st)er of leerkracht. Daarnaast is er een directe verbinding met de SLO leerdoelen voor rekenen en taal én met uw taalmethode.

Wat levert Taaldans en Rekendans op?
 • Directe werkdrukvermindering
 • Snelle uitbreiding van de woordenschat
 • Een kind eigen manier van leren, op natuurlijke wijze (door beweging, door spel, door zang, door te doen)
 • Een kans om de beweeglijkheid van het jonge kind in te zetten tijdens het leren
 • Door het dóen en zingen tegelijkertijd blijven begrippen beter hangen
 • Door de theatrale aanpak van de methode maken de lessen veel indruk, blijven de lessen langer hangen dan bij andere methoden
 • Grote ouderbetrokkenheid
 • Betere toetsresultaten
 • heel veel meer…
Taaldans en Rekendans in het kort:
Miranda Molhoek, Studio de Mol, geeft Taaldans over de zomer en de zee. Foto Jacqueline Fuijkschot
“Bikini, strandlaken, zonnebrand”
 • Voor groep 0-1-2-3-4
 • Vraaggericht werken aan specifieke taal- en rekendoelen
 • Dansen, spelen, bewegen en bewogen worden, praten, zingen, rijmen, voelen, zien, doen!
 • Met muziek, materialen, liedjes en versjes

Ik zet graag het kind, de leerkracht en het onderwijs in beweging. Beweging geeft plezier in leren. En dát is wat ik alle kinderen en leerkrachten in Nederland gun. Ik help scholen en voorscholen om bewegend leren vorm te geven. Neem contact op als je meer wilt weten.


dansen met de hele school, Studio de Mol

download hier bestand van Studio de MolENKELE ‘GRATIS SPELLETJES TAALDANS EN REKENDANS’ TER KENNISMAKING

Scroll Up