Wie is ‘De Mol’

Mijn naam is Miranda Molhoek, trotse eigenaar van Studio de Mol en sinds 2012 ondernemer. Samen met een klein team, bestaande uit Lisanne Swart en Simone van Wordragen-Nugteren, help ik scholen en peuterscholen bij bewegend leren door het geven van lessen Taaldans® en Rekendans® aan het jonge kind en door het geven van inspiratieworkshops bewegend leren aan professionals.

Ik was jarenlang werkzaam als balletdocent en als vakdocent dans in het primair onderwijs, toen ik zelf kinderen kreeg. Toen mijn dochters tegen het vele stilzitten op school aanliepen, ging ik op onderzoek uit. Ik vroeg mij af: ‘Is er niet iets wat mijn vakkennis over beweging en dans combineert met de leerdoelen voor peuters en kleuters?’ In Den Haag vond ik wat ik zocht en als een van de eersten in Nederland werd ik in januari 2016 bevoegd Taal- en Rekendans docent. Door mijn jarenlange ervaring in mijn vakgebied dans te combineren met de SLO-leerdoelen voor peuters en groep 1-2-3 ontstaan er actieve en creatieve bewegingslessen waarin ook rijm, zang en spel een plaats hebben. Deze lespakketten voor onder schooltijd zijn gestoeld op de methode Taal- en Rekendans®. Door dans in te zetten als leermiddel, worden taal- en rekendoelen sneller, makkelijker en plezieriger behaald.

Daarnaast geef ik workshops bewegend leren met het jonge kind (op muziek) aan jonge kind-professionals zoals pedagogisch medewerkers, gastouders, gymleerkrachten, logopedisten en basisschoolleerkrachten. 

Tot slot hoop ik iedereen die werkt met jonge kinderen te inspireren om meer te doen met bewegend leren door inspiratie, ideeën en tips aan te dragen via sociale media en mijn website. 

Miranda Molhoek

In mijn artikel ‘Zes redenen voor dans in het primair onderwijs’, lees je enkele zeer belangrijke voordelen van dansen op de basisschool.

Ik zie het als mijn missie om het dagelijks onderwijs nóg beter aan te laten sluiten op de natuurlijke behoeften en de natuurlijke beweeglijkheid van Het Jonge Kind, zonder daarbij concessies te hoeven doen op het gebied van onderwijsdoelen en werkdruk.

 

Taaldans® en Rekendans®

In Den Haag volgde ik de opleiding ‘Taaldans® en Rekendans®’: danslessen onder schooltijd waarin de SLO doelen worden behandeld uit rekenkunde, meetkunde, passieve en actieve woordenschat en meer. De Taal- en Rekendans® docent draagt er zorg voor dat de te behalen leerdoelen worden beleeft, gedanst, uitgebeeld, gezongen en benoemt. Dat resulteert in leuke actieve taal- en rekenlessen, waarin de natuurlijke beweeglijkheid van HJK ingezet wordt als zijn kracht. Dat resulteert in vrolijke kinderen, blijere leerkrachten, grotere ouderbetrokkenheid en betere toetsresultaten. Meer uitleg over Taaldans® en Rekendans® lees je hier.

eerste officiële balletfoto Miranda Molhoek van Studio de Mol
Miranda Molhoek met haar gezin
Miranda Molhoek tijdens bewegend leren, dansen met de kinderen, hier houdt Miranda een grote klok vast

download hier bestand van Studio de MolENKELE ‘GRATIS SPELLETJES TAALDANS® EN REKENDANS®’ TER KENNISMAKING

Meer ‘De Mol’

Laten we een connectie maken!
Op Linked In, Facebook of Instagram, op Youtube of Spotify
Andere vraag? Gebruik het CONTACTFORMULIER.

Miranda Molhoek Studio de Mol