Bewegend leren

Joehoe! Ruimte!

ruimte in regels

Ruimte in regels, ruimte in doelen

Er gebeurt op dit moment ontzettend veel in onderwijsland. Het lijkt wel of er meer ruimte komt. Heel veel leerkrachten voelen de ruimte om op te staan en strijden zo samen met o.a. “PO in actie” voor beter onderwijs. (Of worden zij juist gedwongen op te staan door het gebrek aan ruimte?). Ook verscheen de brochure ‘Ruimte in regels’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over wat er nu wel en niet hoeft op het gebied van administratie en verantwoording in het primair onderwijs met als doel de druk te verlichten. Daarmee maakt het ministerie ook ruimte om op een andere manier invulling te geven aan onderwijs en bijvoorbeeld ruimte te maken voor buiten leren of bewegend leren. Er zijn nieuwe doelen en tussentijdse doelen opgesteld voor het primair onderwijs op het gebied van taal en rekenen: minder strak omschreven, met meer ruimte dus!

Ruimte in leeftijd, ruimte in dans

Ruimte, ik hou ervan! Zelf ervaar ik op dit moment vooral ruimte in leeftijd. Ik ben jarig en echt waar, 40 worden geeft me gevoelsmatig ruimte. Ruimte om mijzelf te kunnen zijn en om mijn missie uit te durven dragen, zonder beperking. Mijn dansopleiding was streng. Ik heb het beleefd alsof er erg weinig ruimte was voor het individu. Terwijl er tijdens je dansopleiding continu van je wordt geëist dat je de ruimte volledig gebruikt. Groot bewegen in alle windrichtingen. Zelf was ik ook streng, alles moest perfect. Dat werkt ook beperkend. En nu? Nu ben ik 40 en ik zie en voel: het resultaat is niet het enige waar het om gaat, de weg ernaartoe doet er ook toe! En door die gedachte komt er ook bij mij steeds meer ruimte. Ruimte om echt te genieten, ruimte om te leven (naast het werken), ruimte om te vieren, ruimte voor verandering. Dus staan er grote veranderingen op til; niet alleen in het onderwijs (daar waar ik werk), maar ook privé, zoals bijvoorbeeld een grote verbouwing (voor nog meer ruimte 😉 ).

Ruimte voor verandering, ruimte voor dans?

Ik wens het onderwijs en alle collega’s in het onderwijs ook ruimte voor verandering toe. Want het voelt heerlijk en bevrijdend. Zelf je eigen invulling durven geven aan werk en privé. Het gevoel beleven dat je kunt sturen. Ik gun jullie dat gevoel van vrijheid, omdat ik hoop dat we samen nog heel lang kinderen het onderwijs mogen geven dat zij verdienen. Inspirerend, krachtig, indrukwekkend en fijn onderwijs met ruimte voor het individu. Laten we ons met z’n allen heel goed gaan inlezen en de verandering aangaan. Wellicht is er dan ook meer ruimte voor leren op een manier die zo goed past bij het jonge kind? Misschien is er dan ook ruimte voor een vaste plek in het PO voor leren door beweging, spel en dans?

 

Neem de ruimte en laten we samen zorgen voor nog meer beweging. In jouw leven en in dat van de kinderen in ons primair onderwijs.
Voor inspiratie mag je mij volgen via facebook, linkedin, nieuwsbrief of mail. Ik sta te springen om jou en jouw groep verder te helpen!

 

Studio de Mol, dans en educatie op iedere locatie

 

Dit artikel is geschreven door Miranda Molhoek.
Dansondernemer, dansende vrouw, dansende moeder en trotse eigenaar van Studio de Mol:
een pop-up dansschool voor dans en educatie op elke locatie.
Inspirator bewegend leren, Docent T
aal- en Rekendans, Vakdocent dans, Cultuurcoach dans,
Sámen Peuterdansen, Deskundigheidsbevordering kinderopvang/p.o., Specialist Dans en HJK

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *